Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt
 • Tên quốc tế
  THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  TVS
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  2432484820
 • Fax
  2432484821
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trung Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Hoa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nam Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Diện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Việt Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Thị Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Tiến
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Hồng Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ