Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm
 • Tên quốc tế
  TV.Pharm Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TV.Pharm
 • Trụ sở chính
  Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại
  2943855372
 • Fax
  2943740239
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Đức Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Nguyên Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Phước
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Hồng Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tẩm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Sĩ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ