Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  VIET NAM STEEL CORPORATION
 • Viết tắt
  VNSTEEL
 • Trụ sở chính
  Số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3856 1767
 • Fax
  024 3856 1815
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nghiêm Xuân Đa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Sơn Nguyệt Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Phúc
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Quốc Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Công Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Khôi Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Duy Huynh
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Khôi Nguyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ