Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (TVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin Industry Investment Consulting Joint stock Company
 • Viết tắt
  VIMCC
 • Trụ sở chính
  565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  438544252
 • Fax
  0438543164
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Duẩn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh Thu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Việt Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Duẩn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Ninh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Đức Trưởng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ