Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt
 • Tên quốc tế
  TRI VIET MANAGEMENT INVESTMENT CORPORATION
 • Viết tắt
  TVC
 • Trụ sở chính
  Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại
  84 -4-37224999
 • Fax
  84-4-62732058
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Quản lý tài sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thanh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Vân Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phi Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Mạnh Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Tùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trung Kiên
  Đại diện công bố thông tin
 • Phan Doãn Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ