Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4
 • Tên quốc tế
  Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4
 • Viết tắt
  PECC4
 • Trụ sở chính
  11 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại
  +84-(0)58-35.63.999
 • Fax
  +84-(0)58-35.63.888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Hoài Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thành Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Cao Hỷ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Du Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Nam Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Vĩnh Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Quốc Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoài Nam
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Sơn A
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cao Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thành Danh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thành Danh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ