Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
 • Tên quốc tế
  Power Engineering Consulting Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PECC3
 • Trụ sở chính
  32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 22.21.11.69
 • Fax
  028 39.30.79.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thái Tuấn Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Gia
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thất Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Như Hoàng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Anh Đào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Tuấn Tài
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trí Trinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Lê Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hoàng Vinh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ