Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2
 • Tên quốc tế
  Power Engineering Consulting Joint Stock Stock Company 2
 • Viết tắt
  PECC2
 • Trụ sở chính
  Tầng 16, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2822216468
 • Fax
  2822210408
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chơn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Khắc Len
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Duy Bách
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chơn Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hải Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Liên Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Ngọc Lý
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Văn Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ