Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
 • Tên quốc tế
  Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1
 • Viết tắt
  PECC1
 • Trụ sở chính
  Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  024 22.14.83.74; 22.14.83.65
 • Fax
  024 35.52.06.70
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Nguyên Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Chỉnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thái Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thúy Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Hữu Thung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Điệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Nguyên Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Hoàng Cầm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Chỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tự Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ