Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Haiphong Port Tugboat And Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HP TUTRANCO
 • Trụ sở chính
  Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  2253821956
 • Fax
  225.3747073
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Cao Trung Ngoan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đình Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Tuấn Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Việt Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Vân Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Ngọc Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nhữ Văn Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đình Quang
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Đào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Việt Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Ngọc Thắng
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Đình Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ