Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh
 • Tên quốc tế
  Vinh Railway Signalling - Telecom Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VISITEC
 • Trụ sở chính
  Số 25B, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  038 3853157
 • Fax
  038 3854806
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Duy Sâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Tú Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cảnh Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thành Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Tú Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ