Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
 • Tên quốc tế
  Tay Ninh Tourist - Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TTC
 • Trụ sở chính
  Số 1253 đường Cách mạng tháng tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại
  (066) 3822 376 - 3822 470 - 3822 538
 • Fax
  (066) 3828 645
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Diệp Giáo Sinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Tuynh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Lâu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Bình Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hùng Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hiền
  Kế toán trưởng
 • Phan Thanh Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ