Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung
 • Tên quốc tế
  Thai Trung Steel Joint stock company
 • Viết tắt
  TTR JSC
 • Trụ sở chính
  Tổ 21 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  0280 373 5690
 • Fax
  0280 373 5716
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Danh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thủy Hường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Lừng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thế Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Đình Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Châu
  Kế toán trưởng
 • Bùi Cao Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ