Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Technology & Telecommunication Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNTT
 • Trụ sở chính
  21 VSIP II, đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 2220 222
 • Fax
  0650 3635 200
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Viễn thông
 • Ngành
  Dịch vụ viễn thông di động
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Giang Quốc Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiệu
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quảng Văn Viết Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Thước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thanh Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Trần Phương Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Giang Quốc Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lai Xuân Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phúc
  Kế toán trưởng
 • Giang Quốc Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ