Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
 • Tên quốc tế
  Telecommunication Technical Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TST
 • Trụ sở chính
  Số 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ,Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  043 7366 984
 • Fax
  04 3568 2240
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Đức Khôi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Sỹ Kiên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cao Hồng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Nhật Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Phương Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Sỹ Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Thanh Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ