Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Tourist Service Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  HANOI TOSERCO
 • Trụ sở chính
 • Điện thoại
  2437262626
 • Fax
  02437262571
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Chung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nga
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Quỳnh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kim Hà
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Minh Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Bình
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Chung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ