Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (TSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Railway of Telecommunication - Signalization Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TSG
 • Trụ sở chính
  01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3846 8701
 • Fax
  028 3846 6484
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Duy Khang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thân Trọng Thảo Vy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hà Lan Viên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Uông Nhật Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đàm Ngọc Mẫn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đức Toan
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Duy Khang
  Đại diện công bố thông tin
 • Đỗ Đức Toan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ