Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco (TSD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco
 • Tên quốc tế
  TruongSon Tourism Joint Stock Company Coecco
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco
 • Trụ sở chính
  Số 187, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  038 3592 542
 • Fax
  038 3592 541
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Văn Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Quý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thiều Thị Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hải
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Sỹ Thắng
  Kế toán trưởng
 • Phan Trung Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ