Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
 • Tên quốc tế
  Seafood Joint Stock Company No 4
 • Viết tắt
  SEAPRIEXCO No 4
 • Trụ sở chính
  320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 39543361/39543363
 • Fax
  028 39543362
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Lực
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Vĩnh Hòa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thanh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Lực
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Thanh Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thanh Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thanh Nga
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Thanh Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ