Công ty cổ phần Trúc Thôn (TRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Trúc Thôn
 • Tên quốc tế
  Tructhon Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRUCTHON., JSC
 • Trụ sở chính
  KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  02203 882243
 • Fax
  02203 883163
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Văn Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đồng Tuấn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trọng Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tô Hiệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Vinh Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nhàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phương Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Việt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Vinh Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Duy Mĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Quyên
  Kế toán trưởng
 • Dương Thị Quyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ