Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
 • Tên quốc tế
  TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY SERVICES J.S COMPANY
 • Viết tắt
  TRA-SAS
 • Trụ sở chính
  34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 39250 222
 • Fax
  028 3925 0555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Quý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Mười
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Khắc Chung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Trọng Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Khuê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Huy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quý
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Mười
  Phó Tổng Giám đốc

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ