Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
 • Tên quốc tế
  Tay Ninh Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TANIRUCO
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 22B - Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
 • Điện thoại
  2763853606
 • Fax
  02763853608
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Công Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trần Minh Đăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thanh Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Khúc Thị Mỹ Trinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Chành
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Ngọc Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Tố Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thái Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ