Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Traphaco
 • Tên quốc tế
  Traphaco Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRAPHACO
 • Trụ sở chính
  Số 75 Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3.734.17.97
 • Fax
  024 3.681.49.10
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thị Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kim Dong Hyu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Túc Mã
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lee Choong Hwan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Đức Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Lý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Túc Mã
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bùi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Văn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Trung Kiên
  Kế toán trưởng
 • Đào Thúy Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ