Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (TQN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
 • Tên quốc tế
  Quang Ninh Pine Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TQN
 • Trụ sở chính
  Khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  0333 854 274
 • Fax
  0333 854 263
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Văn Thơm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Khiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Ngọc Vượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Văn Thơm
  Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Trọng Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Châm
  Kế toán trưởng
 • Dương Văn Thơm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ