Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
 • Tên quốc tế
  TanPhu Plastic Joint Stock Copany
 • Viết tắt
  TAPLAST
 • Trụ sở chính
  314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84 8 386 09003
 • Fax
  +84 8 386 07622
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đình Độ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Vũ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Bích Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Đức Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Quốc Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thượng Thị Ngọc Tuyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thoại
  Kế toán trưởng
 • Lê Viết Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ