Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Ha Noi Textbooks Printing Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  Hapco
 • Trụ sở chính
  Tổ 60, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3968 0296
 • Fax
  024 3883 3786
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Quang Thân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đắc Huân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quang Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Quang Thân
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Đắc Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thu Hà
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Thu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ