Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
 • Tên quốc tế
  Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TAN DAI HUNG
 • Trụ sở chính
  414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM
 • Điện thoại
  028 973.72.77
 • Fax
  028 973.72.79
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đỗ Diễm Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tôn Thị Hồng Minh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Cang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Mẹo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Hồng Tươi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kim Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Thanh Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Minh Trí
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Mẹo
  Tổng Giám đốc
 • Tôn Thị Hồng Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  Kế toán trưởng
 • Tôn Thị Hồng Minh
  Giám đốc Kinh doanh
 • Phạm Đỗ Diễm Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ