Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân phối Top One
 • Tên quốc tế
  Top One Allot joint stock company
 • Viết tắt
  Top One JSC
 • Trụ sở chính
  P.302, Tòa nhà Michinco1, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 62.92.89.94
 • Fax
  024 62.82.88.18
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Văn Tạo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Thị Lệ Hiền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Xuân Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thành Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nhị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Cao Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Trịnh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Lan Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hồng Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Thành
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ