Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên
 • Tên quốc tế
  Youth Investment Construction Corporation
 • Viết tắt
  TNY
 • Trụ sở chính
  40 Hoàng Việt, phường 4, Q. Tân Bình, TP HCM
 • Điện thoại
  028 39.91.09.59
 • Fax
  028 39.91.09.60
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Diện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Nhơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Thưởng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Thức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Huỳnh Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Tấn Nhựt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phú Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thành Nhơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tin
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tuấn Thức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hiền
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ