Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
 • Tên quốc tế
  Thai Nguyen Water Joint stock company
 • Viết tắt
  TWACO
 • Trụ sở chính
  Tổ 1, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  2803855252
 • Fax
  2083852976
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Mãi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Đình Thục
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nông Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Bộ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Hương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Đình Thục
  Tổng Giám đốc
 • Nông Quốc Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đăng Bạ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Học
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cẩm Tú
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ