Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (TNP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cảng Thị Nại
 • Tên quốc tế
  Thi Nai Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Thi Nai Port
 • Trụ sở chính
  Số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
 • Điện thoại
  056 3891667 - 3892991
 • Fax
  056 3892097
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đồng Thị Ánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lâm Ánh Vy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đồng Thị Quỳnh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Yên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đồng Thị Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Đình An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Liên Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đồng Thị Quỳnh Hương
  Kế toán trưởng
 • Đồng Thị Quỳnh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ