Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình
 • Tên quốc tế
  Tranimexco Transportation Import - Export And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tranimexco
 • Trụ sở chính
  20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  963704639
 • Fax
  2822536910
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Văn Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cưng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Thủy Tiên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Quang Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Xuân Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Cẩm Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Quang Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hữu Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lại Ngọc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Quốc Việt
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Văn Khôi
  Kế toán trưởng
 • Vũ Văn Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ