Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Tay Nam Da Mai Joint Stock Coal Company - Vinacomin
 • Viết tắt
  TANADACOAL
 • Trụ sở chính
  Tổ 16, P.Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  03 3386 2229
 • Fax
  03 3386 0641
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Minh Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Trọng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Lập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Phương Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lịch
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Thu Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Lập
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Xuân Vượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Chiến
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ánh Dương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ