Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
 • Tên quốc tế
  Thong Nhat Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRC
 • Trụ sở chính
  Số 256 Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-382.31.19
 • Fax
  +84-(0)64-382.31.20
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hữu Mạnh Nhường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nhật Thành Lâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Khắc Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Kim Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nhật Thành Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Mạnh Nhường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Trí
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Băng Hà
  Giám đốc Kinh doanh
 • Nguyễn Nhật Thành Lâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ