Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng
 • Tên quốc tế
  VICEM Cement Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICEMCEMENT.T.,JSC
 • Trụ sở chính
  348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.64.33.46 - 04 3 8643340
 • Fax
  024 38.64.25.86
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Doãn Nam Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Tố Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Phúc Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Luyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quý Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thành Công
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Luyện
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Phúc Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nông Tuấn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Kim Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ