Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
 • Tên quốc tế
  Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TMHPC
 • Trụ sở chính
  Khu 5, Thị trấn Thác Mơ, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại
  6513216308
 • Fax
  2713778268
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thành Công
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lai Lệ Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hùng Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Kim Na
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Văn Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ