Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
 • Tên quốc tế
  Thainguyen Non Ferous Metals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TMC
 • Trụ sở chính
  Tổ 6 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  0280 3847 229
 • Fax
  0280 3847 097
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Kim loại màu
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Minh Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tiến Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Chiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Nhâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Khuê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Tiến Hải
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Khanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Huy Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lại Trí Cường
  Kế toán trưởng
 • Bùi Tiến Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ