Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  THUDUC TRADING OIL AND GAS PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY.
 • Viết tắt
  TDP
 • Trụ sở chính
  231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-896.68.19
 • Fax
  +84-(0)83-896.32.10
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Khánh Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đình Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Khắc Vũ Thụy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đình Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Thị Thanh Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Viên Thiên Khanh
  Kế toán trưởng
 • Viên Thiên Khanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ