Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
 • Tên quốc tế
  Viglacera Thanglong Tiles JSC
 • Viết tắt
  TTC
 • Trụ sở chính
  Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
 • Điện thoại
  435811900
 • Fax
  2435811349
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hải Mậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Trọng Toán
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cấm Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Văn Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Hải Mậu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc San
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Đồng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Đồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ