Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (TLP: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP
 • Tên quốc tế
  Thanh Le General Import-Export Trading Corporation
 • Viết tắt
  Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP
 • Trụ sở chính
  Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  (0274) 3829 534
 • Fax
  (0274) 3824 112
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Tập đoàn dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Minh Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Kim Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Băng Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tám
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Khánh Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thúy Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Quang
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Kim Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ