Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
 • Tên quốc tế
  Thang Long Urban Development And Construction Investment Join Stock Company
 • Viết tắt
  THANG LONG DECO., JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3363 1063
 • Fax
  024 3373 3333
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn An Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Huyền Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Hương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Mưu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn An Quân
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Tuyến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ