Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4
 • Tên quốc tế
  Hydraulics Construction Corporation No.4 - Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Hyco4 – Jsc.
 • Trụ sở chính
  205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 39.88.39.50
 • Fax
  028 38.99.38.51
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Thế
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Nho Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Tiến Luận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Vũ Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Quang Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Duy Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thạc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Vân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ