Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
 • Tên quốc tế
  Tung Kuang Industrial Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tung Kuang
 • Trụ sở chính
  Số 3 , Đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, TP Biên Hoà Đông Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-383.66.88
 • Fax
  +84-(0)61-383.65.53
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Nhôm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Liu Cheng Min
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tsan Hsun Lin
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ma Chia Lung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hsu Chih Cheng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Tsu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ma Tao Hsin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Liu Chien Lin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Liu Chien Hung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Liu Chen Chin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hsu Wen Chuan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Chan Hsun Kuo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngọc Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Liu Chien Hung
  Tổng Giám đốc
 • Liu Chien Lin
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hsu Chih Cheng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Nguyễn Thị Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Nguyễn Thị Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ