Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
  • Tên quốc tế
    Tung Kuang Industrial Joint Stock Company
  • Viết tắt
    Tung Kuang
  • Trụ sở chính
    Số 3 , Đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, TP Biên Hoà Đông Nai
  • Điện thoại
    +84-(0)61-383.66.88
  • Fax
    +84-(0)61-383.65.53
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    HNX Index
  • Lĩnh vực
    Tài nguyên
  • Ngành
    Nhôm
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Liu Cheng Min
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Tsan Hsun Lin
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ma Chia Lung
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Hsu Chih Cheng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Chen Tsu
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ma Tao Hsin
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Liu Chien Lin
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Liu Chien Hung
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Liu Chen Chin
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Hsu Wen Chuan
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Chan Hsun Kuo
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Thị Ngọc Hoa
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Liu Chien Hung
    Tổng Giám đốc
  • Liu Chien Lin
    Phó Tổng Giám đốc
  • Hsu Chih Cheng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Vũ Nguyễn Thị Hạnh
    Kế toán trưởng
  • Vũ Nguyễn Thị Hạnh
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ