Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ
 • Tên quốc tế
  Tanky Construction Real Estate Trading Corporation
 • Viết tắt
  TAKCO
 • Trụ sở chính
  63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 38.40.94.37
 • Fax
  028 38.40.94.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Sỹ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tiên Hoành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Nho
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bích Diệu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Ngọc Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Nho
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Nguyên Huỳnh Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Tiên Hoành
  Giám đốc Tài chính
 • Huỳnh Tiên Hoành
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ