Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
 • Tên quốc tế
  Transporation And Trading Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRANSCO
 • Trụ sở chính
  Phòng 427 - 430 tòa nhà Thành Đại 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  (84-31) 384 2565
 • Fax
  (84-31) 382 2155
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Tất Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vương Ngọc Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Duy Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bảo Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Anh Thư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Hồng Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đan Hải Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tất Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Phan Duy Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Nhạn
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ