Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
 • Tên quốc tế
  Transporation And Trading Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRANSCO
 • Trụ sở chính
  Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-384.25.65
 • Fax
  +84-(0)31-382.21.55
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Tất Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Hội
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Duy Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Xuân Ngoạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Thao
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đan Hải Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Ngọc Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tất Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Phan Duy Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Nhạn
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ