Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
 • Tên quốc tế
  Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  TANIMEX
 • Trụ sở chính
  325 Lý Thường Kiệt,P9,Quận Tân Bình,Tp.HCM
 • Điện thoại
  02838686378
 • Fax
  02838642060
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh An Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Lập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Chí Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Trường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Minh Triết
  Phó Tổng Giám đốc
 • La Ngọc Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Thu Thảo
  Kế toán trưởng
 • La Ngọc Thông
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ