Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
 • Tên quốc tế
  Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  TISCO
 • Trụ sở chính
  Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  +84-(0)280-38 32 236
 • Fax
  +84-(0)280-38.32.056
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Thái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Sỹ Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Gia Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thúy Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Ngọc Diệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Tòng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Trung Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Danh Sơn
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Xuân Hòa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Bá Tài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ