Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
 • Tên quốc tế
  Tin Nghia Industrial Park Devepment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TIP
 • Trụ sở chính
  Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai
 • Điện thoại
  (061) 3 512 063
 • Fax
  (061) 3 512 479
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Quỹ tín thác bất động sản đa dạng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Quách Văn Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Tịnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hiếu Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Giàu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoa Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Minh Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hiếu Lộc
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Hùng
  Kế toán trưởng
 • Lê Đình Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ