Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần TIE
 • Tên quốc tế
  Telecommunications Industry Electronics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TIE
 • Trụ sở chính
  52 Thành Thái, P.12, Q.10 HCM
 • Điện thoại
  08.3833 0855
 • Fax
  08.3833 2754
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thế Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Kim Oanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thúy Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Kim Na
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kiều Diễm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hoàng Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Nhàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Kim Oanh
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Chu Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thúy Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thúy Oanh
  Kế toán trưởng
 • Trần Thế Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ