Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên
 • Tên quốc tế
  Tay Nguyen Electricity Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TIC
 • Trụ sở chính
  114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-222.21.70
 • Fax
  +84-(0)59-374.81.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thanh Lạc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Nguyễn Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Đoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Bỉnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Khắc Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hàn Phi Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Đoan
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Anh Thư
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Điều
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ